loggotto

Klagomål, beröm och idéer

Vi tar alla klagomål på allvar

Vi anser att alla synpunkter ger oss möjlighet att förbättra verksamheten

Våra mål är att lösa problemen där de uppstår.

Vi hanterar klagomål utan dröjsmål.

Vi har uppföljning.  Dokumentation i vissa specifika fall.

Vi åtgärdar, förbättrar och ställer till rätta.

Alla föräldrar får information om telefonnummer till förskolechef/rektor. De får även information om att de kan vända sig till förskolechefen/rektor om de har klagomål, tankar och funderingar. Det finns även en flik på vår hemsida där information finns om hur kunden går tillväga vid klagomål.

Om en lösning inte kommer till stånd i och med klagomålet diskuterar förskolechef/rektor klagomålet och eventuella lösningar på problemet. Kontakt tas med föräldrarna för möte med diskussion kring klagomålet

 

Ni kan kontakta:

Rektor/VD - Andreas Jälmestål

Telefon: 076-116 19 75

E-post: andreas@farstastrandskolan.se

Förskolechef /VVD - Anna Peterson Jälmestål
Telefon: 076-139 34 64
E-post: anna@fskvatterosen.se