loggotto

 

Forum för samråd 2015-2016


Forum för samråd har två huvuduppgifter. Det ena är att vara en arena för er vårdnadshavare att föra fram förslag och synpunkter i olika frågor. Det andra är att ge information om kommande beslut som kan påverka eleverna/barnen och är av intresse för er vårdnadshavare. Vi hoppas också på att vi tillsammans kan hitta olika nya former för att utveckla vårt samarbete mellan hem och skola, fritidshem och förskola

I detta forum kommer inte frågor som berör enskilda elever/barn, vårdnadshavare eller personal behandlas. 

Inbjudna till detta är de representanter som har anmält intresse från förskolan, fritidshemmet och skolan.
Pedagoger från förskolan, fritidshemmet och skolan samt rektor och förskolechef kommer också att vara med.
 

 Väl mött och varmt välkomna!