loggotto

Humlans informationsbrev

Humlanbrev augusti/september 2015

Varmt välkomna till oss på Humlan vi har sedan starten den 19 augusti hunnit med att bekanta oss med varandra bland annat genom olika samarbetsövningar. Vi har haft en skattjakt där alla barn hade en egen karta att följa men där det var viktigt att studera kartan tillsammans och lösa i viken riktning de skulle ta samt att lösa fler olika ledtrådar på vägen mot skatten. Fråga gärna barnen vad det fanns i skatten.

I parken har vi lekt katten och råttan, en tafatt lek där barnen i ringen hjälper katten och råttan att komma in i och ut ur ringen. En riktig pulshöjare med mycket skratt och spänning.

Vi fick också i uppdrag att föra en rockring runt i ringen utan att släppa händerna, svårt men med förenade krafter fixade vi det också.”Förskolan ska ta till vara och utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla och social handlingsberedskap, så att solidaritet och tolerans tidigt grundläggs” (Lpfö 98 rev. 10 s. 4).

I skogen har vi träffat ugglan Stig som berättar om livet i skogen och vad alla djuren mår bra av att vi hjälper till med, bland annat att vi alltid ser till att ta med oss vårt skräp hem igen.  Vi har börjat med att mäta temperaturen i luften för att undersöka och reflektera över årstidsväxlingarna, det blir också spännande att se hur det blir kallare, varmare och kallare ute. I skogen är det spännande att se vad man kan hitta för insekter under stock och sten. Vi har tittat på olika insekter med förstoringsglas och läst i böcker vi har tagit med oss för att lära oss mer om insekterna. Det är roligt med så många nyfikna Humlor. ”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp” (Lpfö 98 rev, 10 s.7).

Vi har haft brandövning uppe på Humlan så att barnen ska kunna känna sig trygga med tillvägagångssättet om vi skulle behöva utrymma Humlan. Vi har bokat in ett besök på Huddinge brandstation, den 30/9 åker vi dit hela Humlan och får se en film samt titta på olika brandbilar, utrustning och förhoppningsvis sitta i en brandbil.

Grupp 1 har badat sin första gång, barnen lekte vattenlekar som att koka kaffe, försöka doppa huvudet under vattnet och plaskade omkring.

Grupp 2 diskuterade och lämnade förslag på trivselrutiner som de tycker ska gälla på Humlan under året. Förslagen sitter uppe i Humlans hall, ta gärna del av de tankar barnen har kring trivselrutinerna.

Alla barn har gjort varsin hyllbild så att det ska vara lättare att hitta sin hylla. Framöver kommer barnen också att göra varsin Humlanbild med foto på barnet, nationsflagga/flaggor samt namnen på alla familjemedlemmar, de kommer att sitta i trappen upp till Humlan. 

Kalendarium:
7/9: Förskolan har pedagogiskt möte, alla barn behöver vara hämtade senast 16.00.
10/9: Bad för grupp 2, barnen behöver ha med sig badkläder och handduk i en ryggsäck.
14/9: Teater i Forsängen klockan 15, det går bra att hämta i parken.
17/9: Bad för grupp 1, barnen behöver ha med sig badkläder och handduk i en ryggsäck.
23/9: Välkomna på föräldramöte 18.00 uppe på Humlan.
24/9: Bad för grupp 2, barnen behöver ha med sig badkläder och handduk i en ryggsäck.
30/9: Besök på Huddinge brandstation samling på förskolan 8.15, vi tar med mat från förskolan.
1/10: Bad för grupp 1, barnen behöver ha med sig badkläder och handduk i en ryggsäck.
5/10: Förskolan har pedagogiskt möte, alla barn behöver vara hämtade senast 16.00.
8/10: Gruppfotografering. Möjlighet till individuellt porträttfoto kommer också att finnas mellan ca. kl.13.30-16.30. För att få ta ett porträttfoto krävs att ni skriver upp er på en fotolista med tider. Ett meddelande går ut till er på SchoolSoft när och var denna lista sätts upp.

Slutligen vill vi tacka för en mycket trevlig kväll med fantastiskt god mat och trevligt mingel. Det var väldigt roligt att så många kunde komma!

Ha det så bra önskar Micke, Maria, Peder och Anette