loggotto

Välkommen till  Solrosen.

Vår hemvist ligger på övervåningen i det vita huset.

Hösten 2018 har vi 16 barn i åldrarna 1-4 år.

Vi är tre pedagoger på Solrosen. Vi arbetar enligt den obligatoriska läroplanen Lpfö 98/16, Förskoleplan för Stockholms stad, samt Allmänna råd och kommentarer om Kvalitet i förskolan. Hur vi gör detta beskrivs i Vätterosens arbetsplan som ni kan läsa här på hemsidan.
Vi värdesätter barnens tid på förskolan och vi vill utmana och utveckla varje individ.

Vi som arbetar på Solrosen

Aktuellt

Kontakt

Telefonnummer till Solrosen