loggotto
Exempel på versamhetslogg
Projektarbete

Arbetet fortgår med bygg och konstruktionsprojektet. Kompisarna har använt sin kreativa förmåga då vi ställde fram flera olika material och kompisarna fick i uppdrag att konstruera någonting. Det blev flera olika konstruktioner som bland annat en racerbilhiss, hus och en tårta. 
   
Kompisarna bygger och konstruerar mycket i vårt nya byggrum som vi gjorde om då vi ändrade i vår pedagogiska miljö för att skapa fler lärandesituationer. I sitt byggande får kompisarna utveckla sin kreativa förmåga, sin sociala- och kommunikativa förmåga i samarbete och kommunikation mellan varandra hur bygget ska se ut. Kompisarna skapar sin egen kultur i byggandet och leken tillsammans med varandra.
 
Kompisarna fick prova bygga och konstruera med lerkuber som de limmade ihop med slickers. Det blev byggnader från olika kulturer så som Eiffeltornet, Kaknästornet, pyramid och Teliatornet. Kompisar använde sig av sin analysförmåga då de jämförde byggnader på bilden och sen konstruerade sin egna byggnad.
 
Förskolan ska sträva efter att varje barn 
- känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
- utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och (Lpfö 98/16).