loggotto

Välkommen till ÅRSKURS 1!

Karin Neselius, mentor och lärare i årskurs 1.
karin.n@farstastrandskolan.se
 


Victoria Wickberg - medpedagog i årskurs 1
 

Övriga undervisande lärare


Carolina Siverbo, lärare i idrott och hälsa.

 Eliza Reinholdz,
Farsta Strandskolans specialpedagog.
 

John Sjögren,
Lärare i musik i 1-5.

Arbetar även på fritids.