loggotto

Personal

Vi som arbetar på Farsta Strandskolan

Andreas Jälmestål
Rektor & VD

Anna Peterson Jälmestål
Vice VD

Therese Rehnström
Kurator
EHT

Eliza Reinholdz
Specialpedagog
EHT

Magdalena Strong
Lärare i bild och slöjd
Arbetslagsledare
EHT

Anna Sjölund
Skolsköterska
(Skolpool)
EHT

Jennie Bevinder-Öhrling
Ansvarig i förskoleklass
Mentor förskoleklass
(fritidshem)

Jane Blom
Mentor förskoleklass
(fritidshem)

Charbel Gaorie
Medpedagog förskoleklass
(fritidshem)

Karin Neselius
Mentor åk1

Helle Jensen
Mentor åk1
 

Kevin Branzell Larsson
Medpedagog åk1
(fritidshem)

Victoria Wickberg
Medpedagog åk1
(fritidshem)

Elin Karlsson
Mentor åk2
 

Rebecka Widmark
Mentor åk2
 

Emil Skog
Medpedagog åk2
(fritidshem)

Gustav Larsson
Medpedagog åk2
(fritidshem)

Marianne Heinmets
Mentor åk3

John Sjögren
Lärare i musik åk1-3
(fritidshem)

Moa Sandberg
Vikarierande lärare idrott och hälsa F-3
(fritidshem)

Carolina Siverbo
Lärare idrott och hälsa
Föräldraledig