Skolhälsan tar över efter barnhälsovården när ditt barn börjar skolan. Skolhälsan följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsokontroller och vaccinationer.

Skolhälsovården utför enklare sjukvård men måste ofta hänvisa akut sjukvård till vårdcentralen.

På schoolsoft finns uppgifter om när skolsköterskan är på skolan samt eventuella byten av dagar, semester mm
Kontakt med skolläkaren förmedlas av skolsköterskan.

Planering läsår 15/16; 

Förskoleklass; Under vårterminen påbörjas  hälsokontroll med vaccinering, synkontroll, tillväxt. VH medverkar, kallelse kommer

Åk 1; Hälsokontroll med syn och hörselkontroll.  
Åk 2; Längd samt viktkontroll litet hälsosamtal.

Åk 3; Inget besök annat än vid behov

Åk 4; Hälsosamtal med skolsyster, koll längd, vikt, syn samt rygg.

Träff med skolsyster, läkare vid behov

Åk 5; Gardasil injektion för flickor, medgivande krävs

Träff med skolsyster, läkare vid behov

Planering för läsåret 2016/2017
Information kommer inom kort
 
Karin Kinert

Telenummer - 08-6043835

Nordmarksvägen 40
123 72 Farsta
 

Skolsköterskan finns på skolan på måndagar.
 

Ni når skolsköterskan via mail eller telefon. Skolsköterskan ringer upp er om ni så önskar eller svarar via mail. 08-6043835

karin@farstastrandskolan.se