loggotto

Välkomna till förskolan Vätterosen!

Vätterosen är en liten enhet med en egen rektor på plats.

Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från den obligatoriska läroplanen Lpfö 18 och förskoleplan för Stockholms stad. Med ett positivt förhållningssätt och stimulerande verksamhet främjar vi barnens sociala kompetens. Vi handleder barnen för att de ska bli självständiga och kunskapssökande individer. Språkutvecklingen är en mycket viktig del av vår verksamhet. Vi använder oss av många tillvägagångssätt och metoder för att barnen ska erövra språket så tidigt som möjligt, detta med hjälp av bilder, dikter, drama, rim, ramsor, musik, skönlitteratur och kommunikationstecken (takk).

Övergripande mål för Förskolan Vätterosen:
• Social och emotionell medvetenhet
• Språklig kompetens
• Inspirerande arbetsmiljö
• Gemensamt ansvar för individuellt lärande

Förskolan är uppdelad på fyra 1-4 årsavdelningar, Nyponrosen, Solrosen och Näckrosen som ligger på övervåningen i vita huset samt Maskrosen som ligger på bottenvåningen i röda huset och en 5 årsavdelning, Humlan som är på övervåningen i röda huset. Samarbete mellan våra avdelningar sker dagligen och barnen möter varandra i både spontana och organiserade aktiviteter.

Förskolan arbetar med inspiration från Nya Zeeland där en kreativ arbetsmiljö, ett utforskande arbetssätt, ett positivt förhållningssätt och en hög tilltro till barnens olika förmågor är vägledande i arbetet. 

Det är barnen som är huvudpersoner i sina liv där förskolans pedagoger har den stora förmånen att vara barnens reskamrater under förskoleåren. Barnen på förskolan Vätterosen möter pedagoger som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Vätterosens förskola är en plats som har att göra med barnens rättigheter, där vi tillsammans lär, utforskar och förundras.

Förskolan arbetar projektinriktat där vi planerar verksamheten utifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av barnens tankar och idéer tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. 

Förskolans pedagogiska miljö ska väcka nyfikenhet och lust till lärande. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande präglar arbetet på Vätterosen. En viktig del i detta är den individuella inskolningen som också är föräldraaktiv. Barnets utveckling och lärande följs upp av pedagoger, föräldrar och barnet i arbetet med pedagogisk dokumentation. Dokumentationerna synliggörs både i verksamheten samt i barnets digitala projektpärm på SchoolSoft.

Köket på Vätterosen är ett tillagningskök där vi lagar det mesta från grunden. Pedagogerna är en rollmodell för barnen vid måltiderna där det planeras en pedagogisk stund kring matsituationer. Detta kan exempelvis visa sig genom samtal om vad maten innehåller, var grönsakerna kommer ifrån eller hur maten tillagas. Pedagogerna erbjuds att äta samma mat som barnen gör. För mer information om kökets arbete kolla in vårt instagramkonto @bambafrippe.

Vätterosen öppnar 06.30. Vi öppnar på en avdelning och är då tillsammans. Klockan 7.00 börjar en ordinarie pedagog på respektive avdelning. Förskolan stänger 18.00. Vid behov har vi öppet till 18.30.

Vätterosen praktiserar Stockholm stads köregler:

1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
2. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Vätterosen tar inte ut några avgifter utöver maxtaxa, läs mer här

All information du läser på vår hemsida är exempel på vår verksamhet. För aktuell information loggar du som vårdnadshavare in på SchoolSoft.

Boka besök:
Är du intresserad av att besöka vår förskola vänligen kontakta Anna, rektor.

Här finns vi!

Förskolan Vätterosen (vita)

Nordmarksvägen 6 A

123 72 Farsta

Förskolan Vätterosen (röda)
Nordmarksvägen 6B
123 72 Farsta
 

Kök
Tele:08-604 07 49 

Förskolan Vätterosen

Nordmarksvägen 6A

I23 72 Farsta
 

Rektor

Anna Peterson Jälmestål

Nordmarksvägen 6A

123 72 Farsta

Telefon 076-139 34 64

E-post:

anna@fskvatterosen.se