loggotto

  Välkommen till Humlan!

 

Humlan är Vätterosens femårsavdelning, vi finns på övervåningen i röda huset. Under hösten 2023 välkomnar vi 24 barn.

Vi vill att barnen ska lära känna varandra och känna sig trygga innan de börjar skolan. Vi har ett nära samarbete med förskoleklassen för att övergången till skolan ska bli så naturlig som möjligt.

Under första halvåret på Humlan arbetar vi intensivt med att skapa en fin gemenskap i gruppen genom bland annat gruppstärkande aktiviteter. Barnen ska både vara starka individer som vågar ta plats i gruppen, samtidigt som det är viktigt att barnen lär sig att lyssna och visa empati.

På Humlan vill vi hjälpa barnet att stärka sin självkänsla och det gör vi genom att uppmuntra det som barnet är riktigt bra på. Under de första veckorna arbetar vi med att bestämma Humlans trivselrutiner för året, barnen lämnar förslag och diskuterar i smågrupper. Därefter samlas hela barngruppen och tar ett beslut utifrån demokratiska principer om vilka rutiner som ska gälla.

Under läsårets gång arbetar vi med olika projekt som utgår från barnens intressen och har sin utgångspunkt i förskolans läroplan. Vårt mål med barnens utbildning är att genom undervisning lyfta fram barnens olika förmågor och ge dem möjlighet att utveckla dessa på olika sätt. Vi lägger också stor vikt vid förskolans lärmiljöer och förändrar dessa utifrån barnens intressen och lekmönster samt utifrån de olika projekt vi arbetar med. Vi inleder hösten med förväntanssamtal med varje barn och dess familj där vi lär känna barnen och genom samarbete med hemmet får förslag på aktiviteter utifrån barnens intressen, det lägger en grund för vårt fortsatta arbete under läsåret. 
 

Aktuellt

Kontakt

Adress:
Nordmarksv. 6B
123 72 Farsta