loggotto

Välkommen till Maskrosen!

Maskrosen ligger på undervåningen i det röda huset.

Hösten 2020 har vi 16 barn i åldrarna 1-4 år.

Vi är tre pedagoger på Maskrosen. Vi arbetar enligt den obligatoriska läroplanen Lpfö 18, Förskoleplan för Stockholms stad, samt Allmänna råd och kommentarer om Kvalitet i förskolan. Hur vi gör detta beskrivs i Vätterosens arbetsplan som ni kan läsa här på hemsidan.

Vi värdesätter barnens tid på förskolan och vi vill utmana och utveckla varje individ. Dagarna på Maskrosen ska vara lustfyllda och lärorika. Vi har projekt utifrån barnens intressen.

Vi som arbetar på Maskrosen

                 Carina                         Thiwa                      Marine

Aktuellt

Kontakt

Adress:

Nordmarksvägen 6B

123 72 Farsta