loggotto

Välkommen till Maskrosen!

Maskrosen ligger på undervåningen i det röda huset.

Hösten 2023 har vi 16 barn i åldrarna 1-4 år. Vi är tre pedagoger på Maskrosen.

Vi värdesätter barnens tid på förskolan och vi vill utmana och utveckla varje individ. Dagarna på Maskrosen ska vara lustfyllda och lärorika. Vi har projekt utifrån barnens intressen och nyfikenhet. 

Vi arbetar enligt den obligatoriska läroplanen Lpfö 18, Förskoleplan för Stockholms stad.  Vi arbetar även med Vätterosens egen arbetsplan och utvärderar varje år vår verksamhet enligt dessa (som ni hittar här på hemsidan).

Aktuellt

Kontakt

Adress:

Nordmarksvägen 6B

123 72 Farsta