loggotto
Maskrosens trivselrutiner:
  • Vi är snälla mot varandra
  • Vi turas om med leksakerna
  • Vi frågar innan vi kramar
  • Vi gör eller säger förlåt, om det hänt något tokigt
  • Vi säger Stopp när vi inte vill
  • Vi går inomhus, ute får vi springa.
  • Vi väntar på vår tur
  • Vi hämtar en pedagog när vi behöver hjälp