loggotto

Välkommen till Näckrosen

Vår avdelning ligger på övervåningen i det vita huset.

Hösten 23 har vi 16 barn i åldrarna 1-4 år.

Vi är tre pedagoger på Näckrosen. Vi arbetar enligt den obligatoriska läroplanen Lpfö 18, Förskoleplan för Stockholms stad, samt Allmänna råd och kommentarer om Kvalitet i förskolan. Hur vi gör detta beskrivs i Vätterosens arbetsplan som ni kan läsa här på hemsidan.

Vi arbetar med projekt utifrån barnens intressen, frågor och funderingar och med barnens utforskande i fokus. Vi värdesätter barnens tid på förskolan och vi utmanar varje individ utifrån deras förutsättningar. Dagarna på Näckrosen ska vara lustfyllda och lärorika.
Arbetet med värdegrundsfrågor och trivselrutiner sker kontinuerligt under hela läsåret.