loggotto

Vi leker med varandra
Vi är snälla mot varandra
Vi väntar på vår tur
Vi delar med oss av saker och material
Vi samarbetar
Vi lyssnar på varandra
Vi tröstar varandra
Alla får vara med
Vi kramar och pussar varandra om kompisen vill
Vi springer utomhus och går inomhus

Dessa trivselrutiner arbetar vi aktivt med under främst höstterminen. Vi tar med dem på samlingar och sagostunder och gör små dramatiseringar kring dem. På bilden här fick vi med nästan alla trivselrutinerna genom att läsa och dramatisera boken Vem är arg av Stina Wirsén. På bilden nedan diskuterade vi kring trivselrutinen "Vi tröstar varandra" och hade babblarna till hjälp för att dramatisera.