loggotto

Välkommen till Nyponrosen

 

Vår avdelning ligger på övervåningen i det vita huset.

Hösten 2023 har vi 16 barn i åldrarna 1-4 år.

Vi är tre pedagoger och en resurs på Nyponrosen. Vi arbetar enligt den obligatoriska läroplanen Lpfö 18, Förskoleplan för Stockholms stad, samt Allmänna råd och kommentarer om Kvalitet i förskolan. Hur vi gör detta beskrivs i Vätterosens arbetsplan som ni kan läsa här på hemsidan.

Vi vill att barnen ska känna sig trygga, få bra omvårdnad samt att vi vill utmana och utveckla varje individ med lustfyllda och lärorika dagar här på Nyponrosen. Vi har projektarbeten utifrån barnens intressen samtidigt som vår verksamhet genomsyras av de trivselrutiner vi tillsammans med barnen utformar i början av läsåret.

Varmt välkomna till oss på Nyponrosen

Aktuellt


 

Kontakt

 
Nordmarksvägen 6A