loggotto
  • Vi frågar innan om kompisen vill ha en kram
  • Vi går inomhus
  • Vi springer utomhus
  • Vi tröstar varandra om någon är ledsen
  • Vi leker med varandra.
  • Vi säger förlåt till varandra
  • Vara snälla mot varandra
  • Vi hjälper varandra