loggotto
  • Vi är snälla mot varandra.
  • Vi säger förlåt eller tar hjälp av en pedagog om något tokigt hänt.
  • Vi väntar på vår tur.
  • Vi leker och bestämmer tillsammans.
  • Vi lyssnar på varandra.
  • Vi sorterar leksakerna efter oss.
  • Vi säger stopp om någonting känns fel.
  • Vi går inomhus och springer utomhus.