loggotto

Personal

Vi som arbetar på förskolan Vätterosen

Anna Jälmestål
Rektor & vice VD

Andreas Jälmestål
VD

Eliza Reinholdz
Specialpedagog

Therese Rehnström
Kurator

Anette Aurén-Gustafsson
Förskollärare
Humlan

Anna Eneqvist
Förskollärare
Humlan

Geeta Hellström
Barnskötare
Humlan

Carina Hansen
Förskollärare
Maskrosen

Thiwa Samphakdee
Barnskötare
Maskrosen

Marine Yedigaryan
Barnskötare
Maskrosen

Jane Wisselgren
Förskollärare
Nyponrosen

Hanna Lund
Barnskötare
Nyponrosen

Ida Eriksson
Barnskötare
Nyponrosen

Simon Österberg
Resurspedagog
Nyponrosen

Anna-Karin Johansson
Förskollärare
Näckrosen

Joanna Bryska
Barnskötare
Näckrosen

Annika Pålsson
Barnskötare
Nyponrosen

Malin Thofeldt
Förskollärare
Solrosen

Carin Jonsson
Barnskötare
Solrosen

Elis Ringström
Barnskötare
Solrosen