loggotto

Specialkost på förskolan Vätterosen och Farsta Strandskolan
Om ni önskar att ert barn ska äta vegetariskt, om det finns allergier och/eller om det är något hen inte ska äta pga. religiösa skäl, anmäls detta genom blanketten specialkost. Vid allergier ska vi även få ta del av ett läkarintyg.
 
Om ert barn är i behov av någon form av ”önskekost” som specialkost behöver vi ett intyg om detta från läkare eller psykolog. Önskekost innebär en anpassning av maten, utifrån vad köket kan erbjuda, för att barnet ska få energi och orka med hela dagen i verksamheten. Vi har inte möjlighet att servera individuella måltider.
 
Vid eventuella förändringar av ett barns kostvanor ansvarar vårdnadshavare för informationen till kock Cecilia Selander.
 
Informationen om barnens specialkost förvaras läsårsvis i vårt kök och raderas när ett barn slutar hos MA Vätterosen, alternativt slutar med specialkost.
 
Augusti 2023
 
Andreas Jälmestål                                       Anna Jälmestål
Rektor och VD                                               Rektor och vice VD