loggotto

Ni ansöker om plats till Förskolan MA Vätterosen på Stockholms stads hemsida. Klicka på "Ansökan" nedan.

Ansökan

Vätterosen praktiserar Stockholm stads köregler:
1. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
2. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig eller tidigare. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.