loggotto

Riktlinjer

Öppettider

  • Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 6.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårafton.

Uppsägning av plats

  • Vårdnadshavarens uppsägningstid är en månad. Barnets/elevens sista närvarodag ska uppges i uppsägningsblanketten.
  • Vid två obetalda föräldraavgifter har huvudmannen rätt att säga upp platsen.

Avgift

  • Vårdnadshavaren har skyldighet att vid förändrad inkomst lämna in en ny inkomstuppgift.

Sommarstängt

  • Företaget MA Vätterosen AB stänger sin verksamhet de två sista veckorna i juli varje år. Vid behov av omsorg dessa veckor kontakta rektor.

Pedagogiska möten

  • En viktig förutsättning för kvalitesutveckling är personalens möjlighet till gemensam kompetensutveckling, planering, uppföljning och utvärdering. Det behöver finnas former, tid och struktur för att diskutera och reflektera den dagliga praktiken. För att möjliggöra detta stänger Företaget MA Vätterosen  sin verksamhet kl.15.45 den första onsdagen i varje månad. Vid behov av omsorg kontakta rektor.

Köregler

  • MA Vätterosen AB följer Stockholms stads riktlinjer när det gäller kö för respektive verksamhet.