loggotto

Klagomålshantering

  • Vi tar alla klagomål på allvar.
  • Vi anser att alla synpunkter ger oss möjlighet att förbättra verksamheten.
  • Våra mål är att lösa problemen där de uppstår.Vi hanterar klagomål utan dröjsmål.
  • Vi följer upp och dokumenterar vid behov.
  • Vi åtgärdar, förbättrar och ställer till rätta.

Alla vårdnadshavare får information om att de kan och bör vända sig till respektive rektor om de har klagomål, tankar och funderingar. 

Vi utreder alla klagomål
Om en lösning inte kommer till stånd i och med klagomålet diskuterar ledningsgruppen klagomålet och eventuella lösningar på problemet. Kontakt tas med vårdnadshavarna för möte med diskussion kring klagomålet.


Annonyma klagomål: (genomförs längst ner på sidan)
Annonyma klagomål behandlas på samma sätt som klagomål från namngiven person, med undantaget att vi inte kan återkoppla till anmälare.

 

Ni kan kontakta:

Rektor Farsta Strandskolan/VD MA Vätterosen -
Andreas Jälmestål

Telefon: 076-116 19 75

E-post: andreas@farstastrandskolan.se

Rektor Förskolan Vätterosen/VVD MA Vätterosen -
Anna Peterson Jälmestål
Telefon: 076-139 34 64
E-post: anna@fskvatterosen.se

Det går även bra att lämna ditt klagomål direkt här på vår hemsida. Fyll i fälten nedan för att skicka ärendet till oss.
Om du vill kunna bli kontaktad behöver du uppge din e-postadress.
Annars går det bra att vara anonym.