loggotto

Tillgänglighetsredogörelse

MA Vätterosen AB är ansvarig för mavatterosen.se. Målet är att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Här beskriver vi hur mavatterosen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad är digital tillgänglighet?
Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning eller funktionsvariation. Alla ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om man behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet (WCAG 2.1). I korthet kräver lagen tre saker:
-Publicering av tillgänglighetsutlåtande
-Möjlighet för användare att påtala brister
-Följandet av WCAG 2.1 - nivå AA

Hur tillgänglig är mavatterosen.se?
Vi jobbar med att säkerställa tillgängligheten och uppdaterar webbplatsen kontinuerligt vid nya upptäckter eller brister.

Eftersom lagen kräver att vi gör det möjligt för användare att påtala brister avseende webbplatsens tillgänglighet kan användare använda formuläret under klagomålshantering för att kontakta oss angående eventuella brister.