loggotto

Elevhälsa

Skolsköterska och skolläkare

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när ditt barn börjar i förskoleklass. Skolhälsovården följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsokontroller och vaccinationer.

Skolhälsovården utför enklare sjukvård men måste ofta hänvisa akut sjukvård till vårdcentralen.

Kontakt med skolläkaren förmedlas av skolsköterskan.

Skolsköterska och skolläkare kommer från Skolpool Sverige AB som även har vårdgivaransvaret för Farsta Strandskolan.

Skolsköterska
Chinar Saifouri
Telefon: 086043835
Nordmarksvägen 40
12372 Farsta

Kontakt:
Ni når skolsköterskan via telefon eller meddelande på SchoolSoft. 
Skolsköterskan finns på skolan på måndagar och varannan tisdag.
 

kurator

Therese Rehnström
Nordmarksvägen 40
123 72 Farsta
E-post: therese.rehnstrom@farstastrandskolan.se
Telefon: 072-070 58 38

Kontakt:
Ni når Therese via telefon, meddelande på SchoolSoft alternativt e-post.

Elevhälsoteam

Rektor
Andreas Jälmestål
Specialpedagog
Eliza Reinholdz
Biträdande rektor
Magdalena Strong
Skolkurator
Therese Rehnström
Skolsköterska
Chinar Saifouri

Vid behov kontaktas även skolläkare samt skolpsykolog.