loggotto

Farsta Strandskolans och fritidshemmets trivselrutiner 2020-2021

 - Vi är snälla, trevliga och goda förebilder mot varandra i skolan/ på fritids och mot dem vi möter både på nätet och utanför skolan/fritids.
  - Vi respekterar varandras kroppar, känslor och gränser.
   - Vi gör och säger bra saker till varandra samt ger varandra uppåtpuffar.
       - Vi löser konflikter genom att prata med varandra och göra förlåt.
      - Vi är med och skapar god stämning och vi samarbetar som ett lag.     
 - Vi visar att vi tar avstånd från dumheter och tar ansvar för våra egna handlingar.
    -  Vi fokuserar på uppgiften och ser till att lära oss mycket när vi har lektion, rast och fritids.
- Vi ger varandra arbetsro, matro och lekro.
   - Vi visar varandra respekt genom att lyssna, vara ärliga och tänka på vårt kroppsspråk.
      - Vi tar hand om våra saker, städar efter oss, både inomhus och utomhus.
      - Vi har roligt tillsammans, skrattar med varandra och bjuder in varandra i leken.
       - Vi går tillsammans på led med våra gåkompisar när vi rör oss utanför skolans och fritids område.
   - Vi följer toalett-vett vid toalettbesök.Trivselrutinerna är utarbetade av alla elever och personal på Farsta Strandskolan och fritidshemmet under våra samarbetsveckor i augusti 2020.