loggotto

Farsta Strandskolans och fritidshemmets
trivselrutiner 2023-2024

 •        Vi är snälla, trevliga och goda förebilder mot varandra i skolan/ på fritids och mot dem vi möter både på nätet och utanför skolan/fritids.
 •  Vi respekterar varandras kroppar, känslor och gränser.
 •       Vi gör och säger bra saker till varandra samt ger varandra uppåtpuffar så att vi kämpar bättre.
 •  Vi löser konflikter genom att prata med varandra och göra förlåt.
 •        Vi är med och skapar god stämning, tar hand om varandra och vi samarbetar som ett lag.
 •        Vi visar att vi tar avstånd från dumheter och tar ansvar för våra egna handlingar.
 •       Vi fokuserar på uppgiften, väntar på vår tur och ser till att lära oss mycket när vi har lektion, rast och fritids.
 •        Vi ger varandra arbetsro, matro och lekro.
 •        Vi visar varandra respekt genom att lyssna, vara ärliga och tänka på vårt kroppsspråk.
 •        Vi tar hand om våra saker, delar med oss, städar efter oss, både inomhus och utomhus.
 •        Vi har roligt tillsammans, skrattar med varandra och bjuder in varandra i leken.
 •        Vi går tillsammans på led med våra gåkompisar när vi rör oss utanför skolans och fritids område.
 •        Vi följer toalett-vett vid toalettbesök.
 •        Vi värnar om miljön och tar bara det vi behöver.

 

Trivselrutinerna är utarbetade av alla elever och personal på Farsta Strandskolan och fritidshemmet.