loggotto


Om oss
Förskolan MA Vätterosen startades 1994 av Marie Ericsson och Anita Sandberg. 
Vi är en fristående förskola som funnits sedan 1994 och sedan hösten 1998 finns även Farsta Strandskolan från förskoleklass till och med årskurs 5 med tillhörande fritidshem.
Sedan oktober 2017 tillhör Förskolan MA Vätterosen AB Atvexagruppen (www.atvexa.se).

Läsåret 2019/2020 kommer Farsta Strandskolan att vara en F-3 skola. Vi vill fokusera på grundskolans fyra första år genom att bibehålla vårt arbete med en trygg skolmiljö där arbetet med elevernas tidiga kunskapsutveckling inom bland annat läs- och skrivutveckling samt matematik står i fokus. Vi vill samtidigt bjuda in fler elever till vår härliga gemenskap och låta dem bidra till vår fantastiska verksamhet. Därför satsar vi att inom några år ha vuxit till en tvåparallellig F-3 skola.

MA Vätterosen ligger nära Farsta Strands tunnelbanestation.
Lokalerna är vackert belägna i ett grönområde på en sluttning mot sjön Magelungen.

Företagets vision:
Vätterosen ska vara familjens naturliga och självklara förstahandsval för barn mellan 1-10år.
 
Detta strävar vi mot genom att:
- alltid ha ett professionellt bemötande och ett positivt förhållningssätt mot barn och vårdnadshavare
- ha engagerade och närvarande pedagoger som alltid har barnet i fokus
- undervisningen och dess miljö är både inspirerande och kreativ
-göra barnen språkligt trygga och utveckla deras olika förmågor

Allt detta skapar ett tryggt och trivsamt klimat i verksamheten som gör det möjligt att fokusera på barnens kunskapsutveckling.

Företagets affärsidé:
- Kreativt lärande för barn mellan 1 och 10 år.
- En liten enhet som genom korta beslutsvägar skapar en nära relation till kunden.
- En god arbetsmiljö för barn och vuxna, där miljön stimulerar leken och främjar inlärning.

Företagets mål:
- Social och emotionell medvetenhet.
- Språklig kompetens.
-Inspirerande arbetsmiljö.
- Gemensamt ansvar för individuellt lärande.

Just nu

Läsåret 20/21
Farsta Strandskolan 

Åk1 - ledig plats
Åk2 - ledig plats
 

Kontakt

VD & rektor

Andreas Jälmestål
Nordmarksvägen 6A
123 72 Farsta
Telefon: 076-1161975
E-post:
andreas@farstastrandskolan.se

Vice VD & förskolechef 
Anna Peterson Jälmestål
Nordmarksvägen 6A
12372 Farsta
Telefon: 076-139 34 64
E-post::
anna@fskvatterosen.se