loggotto

Farsta Strandskolans och fritidshemmets trivselrutiner 2018-2019

·       Vi är snälla, trevliga och goda förebilder mot varandra i skolan/ på fritids och mot dem vi möter utanför skolan/fritids.
·       Vi respekterar varandras kroppar och gränser.
·       Vi säger bra saker till varandra och ger varandra uppåtpuffar.
·       Vi löser konflikter genom att prata med varandra och/eller en vuxen.
·       Vi är med och skapar god stämning och vi samarbetar som ett lag.
·       Vi tar avstånd från dumheter och hjälper varandra.
·       Vi fokuserar på uppgiften och ser till att lära oss mycket när vi har lektion, rast och fritids.
·       Vi ger varandra arbetsro, matro och lekro genom att ha bra volym i skolan och på fritids.
·       Vi visar varandra respekt genom att lyssna på varandra och vara ärliga mot varandra.
·       Vi tar hand om våra saker i skolan och på fritids, städar efter oss, både inomhus och utomhus.
·       Vi har roligt tillsammans, skrattar med varandra och bjuder in varandra i leken.
·       Vi går tillsammans på led med våra gåkompisar när vi rör oss utanför skolans och fritids område.
·       Vi håller oss inom skolans område.
·       Vi följer toalett-vett vid toalettbesök.

Trivselrutinerna är utarbetade av alla elever på Farsta Strandskolan och fritidshemmet samt personal.