loggotto

Farsta Strandskolans och fritidshemmets trivselrutiner 2016-2017


·        Vi är snälla, trevliga och goda förebilder mot varandra i skolan/ på fritidshemmet och mot dem vi möter utanför skolan/fritidshemmet.

·        Vi fokuserar på uppgiften och ser till att lära oss mycket när vi har lektion, rast och fritids.

·        Vi löser konflikter genom att prata med varandra.

·        Vi är med och skapar god stämning och vi samarbetar som ett lag.

·        Vi säger bra saker till varandra och ger varandra uppåtpuffar.

·        Vi ger varandra arbetsro, matro och lekro genom att ha bra volym i klassrummet och fritidshemmet.

·        Vi tar ansvar för våra saker i vår miljö, både inomhus och utomhus.

·        Vi visar varandra respekt genom att lyssna på varandra och vara ärliga mot varandra.

·        Vi går tillsammans på led med våra gåkompisar när vi rör oss utanför skolan och fritidshemmets område.

·        Vi har roligt tillsammans, skrattar med varandra och bjuder in varandra i leken.

·        Vi går inomhus och om vi vill springa gör vi det utomhus.Trivselrutinerna är utarbetade av alla elever på Farsta Strandskolan, Rosen fritidshem och Klubb10.