loggotto

Farsta Strandskolans och fritidshemmets trivselrutiner 2019-2020

·       Vi är snälla, trevliga och goda förebilder mot varandra i skolan/ på fritids och mot dem vi möter utanför skolan/fritids.
·       Vi respekterar varandras kroppar, känslor och gränser.
·       Vi gör och säger bra saker till varandra samt ger varandra uppåtpuffar.
·       Vi löser konflikter genom att prata med varandra och göra förlåt.
·       Vi är med och skapar god stämning och vi samarbetar som ett lag.
·       Vi visar att vi tar avstånd från dumheter.
·       Vi fokuserar på uppgiften och ser till att lära oss mycket när vi har lektion, rast och fritids.
·       Vi ger varandra arbetsro, matro och lekro.
·       Vi visar varandra respekt genom att lyssna, ha ett öppet kroppsspråk och vara ärliga.
·       Vi tar hand om våra saker, städar efter oss, både inomhus och utomhus.
·       Vi har roligt tillsammans, skrattar med varandra och bjuder in varandra i leken.
·       Vi går tillsammans på led med våra gåkompisar när vi rör oss utanför skolans och fritids område.
·       Vi följer toalett-vett vid toalettbesök.


Trivselrutinerna är utarbetade av alla elever och personal på Farsta Strandskolan och fritidshemmet.