loggotto

Farsta Strandskolans och fritidshemmets trivselrutiner 2017-2018


·        ·        Vi är snälla, trevliga och goda förebilder mot varandra i skolan/ på fritids och mot dem vi möter utanför skolan/fritids.
·        Vi säger bra saker till varandra och ger varandra uppåtpuffar.
·        Vi löser konflikter genom att prata med varandra.
·        Vi är med och skapar god stämning och vi samarbetar som ett lag.
·        Vi tar avstånd från dumheter och hjälper varandra.
·        Vi fokuserar på uppgiften och ser till att lära oss mycket när vi har lektion, rast och fritids.
·        Vi ger varandra arbetsro, matro och lekro genom att ha bra volym i skolan och på fritids.
·        Vi tar hand om våra saker i skolan och på fritids, både inomhus och utomhus.
·        Vi är snälla mot djur och natur.
·        Vi visar varandra respekt genom att lyssna på varandra och vara ärliga mot varandra.
·        Vi går tillsammans på led med våra gåkompisar när vi rör oss utanför skolans och fritids område.
·        Vi har roligt tillsammans, skrattar med varandra och bjuder in varandra i leken.
·        Vi använder mobiltelefon före samt efter skol- och fritidstid.


Trivselrutinerna är utarbetade av alla elever på Farsta Strandskolan och fritidshemmet.