loggotto

Välkomna till förskolan Vätterosen!

  

 Förskolan arbetar med inspiration från Nya Zeeland där en kreativ arbetsmiljö, ett utforskande arbetssätt, ett positivt förhållningssätt och en hög tilltro till barnens olika förmågor är vägledande i arbetet.

 

Det är barnen som är huvudpersoner i sina liv där förskolans pedagoger har den stora förmånen att vara barnens reskamrater under förskoleåren. Barnen på förskolan Vätterosen ska möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Vätterosens förskola är en plats som har att göra med barnens rättigheter, där vi tillsammans lär, utforskar och förundras.

 

Att utveckla barnens språkliga förmågor är en mycket viktig del i vår verksamhet. Vi strävar efter att göra alla barn språkligt trygga. Vi har gemensamma "Barnråd" där barnen från de olika avdelningarna möts för att tillsammans komma med förslag, önskemål och idéer om förskolans verksamhet.

 

Förskolan arbetar temabaserat där en del är de gemensamma stationsdagarna där barnen ges möjlighet att själva få välja på olika aktiviteter. Förskolans pedagogiska miljö ska väcka nyfikenhet och lust till lärande. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan. En viktig del i detta är den individuella inskolningen som också är föräldraaktiv. Barnets utveckling och lärande följs upp av pedagoger, föräldrar och barnet i arbetet med barnets portfolio. Syftet med portfolion är att visa på barnens utveckling och lärande, varje barns portfolio innehåller dokumentation över olika förmågor, kunskaper och lärande som barnen utvecklar.

 

All information du läser på vår hemsida är exempel på vår verksamhet. För aktuell information loggar du som vårdnadshavare in på SchoolSoft.

Är du intresserad av att besöka vår förskola vänligen kontakta Anna, förskolechef.

Här finns vi!

Förskolan Vätterosen

Nordmarksvägen 6 A

123 72 Farsta
Kontor
Tele: 08-93 31 87
 

Kök
Tele:08-604 07 49 

Förskolan Vätterosen

Nordmarksvägen 6A

I23 72 Farsta
 

Förskolechef

Anna Peterson Jälmestål

Nordmarksvägen 6A

123 72 Farsta

Telefon 076-139 34 64

E-post:

anna@fskvatterosen.se