loggotto

  Välkommen till Humlan!

 

Humlan är Vätterosens femårsavdelning, vi finns på övervåningen i röda huset. Under hösten 2019 välkomnar vi 24 barn.

Vi vill att barnen ska lära känna varandra och känna sig trygga innan de börjar skolan. Vi har ett nära samarbete med förskoleklassen för att övergången till skolan ska bli så naturlig som möjligt.

Under första halvåret på Humlan arbetar vi intensivt med att skapa en fin gemenskap i gruppen genom bland annat gruppstärkande aktiviteter. Barnen ska både vara starka individer som vågar ta plats i gruppen, samtidigt som det är viktigt att barnen lär sig att lyssna och visa empati.

På Humlan vill vi hjälpa barnet att stärka sin självkänsla och det gör vi genom att uppmuntra det som barnet är riktigt bra på. Under de första veckorna arbetar vi med att bestämma Humlans trivselrutiner för året, barnen lämnar förslag och diskuterar i smågrupper. Därefter samlas hela barngruppen och tar ett beslut om vilkan rutiner som ska gälla. Vi inleder hösten med ett barnråd där barnen lämnar förslag på aktiviterer och på vad de olika rummen ska kallas och röstar enligt demokratiska principer.
 

Aktuellt

Kontakt

Adress:
Nordmarksv. 6B

Telefon:

073-870 67 91