loggotto

  Välkommen till Humlan!

 

Humlan är Vätterosens femårsavdelning, vi finns på övervåningen i röda huset. Under hösten 2018 välkomnar vi 23 barn.

Vi vill att barnen ska lära känna varandra och känna sig trygga innan de börjar skolan. Vi har ett nära samarbete med förskoleklassen för att övergången till skolan ska bli så naturlig som möjligt.

Under första halvåret på Humlan arbetar vi intensivt med att skapa en fin gemenskap i gruppen genom bland annat gruppstärkande aktiviteter. Barnen ska både vara starka individer som vågar ta plats i gruppen, samtidigt som det är viktigt att barnen lär sig att lyssna och visa empati.

Här på Humlan vill vi hjälpa barnet att stärka sin självkänsla och det gör vi genom att uppmuntra det som barnet är riktigt bra på.
 

Vi som arbetar på Humlan

Aktuellt

Kontakt

Adress:
Nordmarksv. 6B

Telefon:

073-870 67 91


E-post:

humlan.fskvatterosen@telia.com

Humlans trivselrutiner