loggotto

I skogen utanför röda huset har vi möjlighet att leka, utforska naturen, leka regellekar, samla material och äta mellanmål. På förskolans dag, tredje torsdagen i maj, använder vi skogen i samarbete med övriga förskoleavdelningar. Vi bygger då upp olika stationer som barnen kan utforska.
Bildtext: Här bedriver vi verksamhet i samarbete med skolår 4-5, skattjakt.