loggotto


 

Humlans trivselrutiner läsåret 2020-2021

Genom demokratiska principer fastslår barnen de trivselrutiner som ska gälla kommande år. Barnen skapar sedan trivselrutinshjärtan två och två och sätter upp dem i trappan så att alla som kommer in på Humlan får ta del av dem. Vi arbetar med våra trivselrutiner under hela Humlanåret.

Vi tröstar och hjälper en kompis om hen är ledsen eller skadad och hämtar kalla påsen och en vuxen.

Vi är snälla mot varandra och rädda om varandra.

Vi bjuder in kompisar i leken och säger att kompisen får vara med.

Vi städar och plockar undan efter oss och hjälper varandra att plocka undan när vi har lekt färdigt.

Vi är rädda om våra leksaker, böcker och spel när vi leker med dem så att de inte går sönder.

Man får springa ute och gå inne för att det är skönt.

Istället för att puttas kan man säga stopp eller stopp min kropp.

Man får prata med varandra och lyssna på varandra hela tiden så att man är sama istället för att puttas.

Man kan dela med sig till kompisen så att man får halva.

Man kan säga att kompisar får vara med och leka.

Man får bestämma vilken man är kör i och göra snälla saker mot hen och undvika att retas.

Man får fråga kompisen om den vill vara med och leka.