loggotto

Verkstans trivselrutiner.
Vi säger STOPP! om någon tänker göra illa någon annan eller säger STOPP! om man inte vill vara med.
Vi leker med varandra.
Vi hjälper och tröstar varandra.
Vi är snälla mot varandra.
Ute springer vi, men inte ifrån varandra!