loggotto
  • Vi är snälla mot varandra.
  • Om en kompis är ledsen försöker vi trösta.
  • Vi väntar på vår tur.
  • Vi lyssnar på varandra.
  • Vi turas om.
  • Vi sorterar leksakerna efter vi lekt färdigt.
  • Alla får vara med.
  • Vi tittar på lärplattan tillsammans.
  • Vi frågar kompisen om vi vill leka med samma saker.