loggotto
  • Vi är snälla mot varandra.
  • Om en kompis är ledsen försöker vi trösta.
  • Vi väntar på vår tur.
  • Vi hjälper varandra
  • Vi lyssnar på varandra.
  • Vi sorterar leksakerna efter vi lekt färdigt.
  • Alla får vara med.
  • Vi säger stopp om någonting inte känns bra.
  • Vi frågar kompisen om vi ska byta leksak ifall vi vill leka med samma saker.