loggotto

Klagomål, beröm och idéer

  • Vi tar alla klagomål på allvar.
  • Vi anser att alla synpunkter ger oss möjlighet att förbättra verksamheten.
  • Våra mål är att lösa problemen där de uppstår.Vi hanterar klagomål utan dröjsmål.
  • Vi följer upp och dokumenterar vid behov.
  • Vi åtgärdar, förbättrar och ställer till rätta.

Alla vårdnadshavare får information om att de kan och ska vända sig till respektive rektor om de har klagomål, tankar och funderingar. 

Om en lösning inte kommer till stånd i och med klagomålet diskuterar ledningsgruppen klagomålet och eventuella lösningar på problemet. Kontakt tas med vårdnadshavarna för möte med diskussion kring klagomålet.

 

Ni kan kontakta:

Rektor Farsta Strandskolan/VD MA Vätterosen -
Andreas Jälmestål

Telefon: 076-116 19 75

E-post: andreas@farstastrandskolan.se

Rektor Förskolan Vätterosen/VVD MA Vätterosen -
Anna Peterson Jälmestål
Telefon: 076-139 34 64
E-post: anna@fskvatterosen.se