loggotto

Skolhälsan tar över efter barnhälsovården när ditt barn börjar skolan. Skolhälsan följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsokontroller och vaccinationer.

Skolhälsovården utför enklare sjukvård men måste ofta hänvisa akut sjukvård till vårdcentralen.

På schoolsoft finns uppgifter om när skolsköterskan är på skolan samt eventuella byten av dagar, semester mm
Kontakt med skolläkaren förmedlas av skolsköterskan.
 
Karin Kinert

Telenummer - 08-6043835

Nordmarksvägen 40
123 72 Farsta
 

Skolsköterskan finns på skolan på måndagar och varannan onsdag (ojämna veckor)
 

Ni når skolsköterskan via mail, telefon eller SchoolSoft. Skolsköterskan ringer upp er om ni så önskar eller svarar via mail. 08-6043835

skolsyster@farstastrandskolan.se