loggotto

Skolsköterska och skolläkare

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när ditt barn börjar skolan. Skolhälsovården följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsokontroller och vaccinationer.

Skolhälsovården utför enklare sjukvård men måste ofta hänvisa akut sjukvård till vårdcentralen.

Kontakt med skolläkaren förmedlas av skolsköterskan.

Skolsköterska och skolläkare kommer från Skolpool Sverige AB som även har vårdgivaransvaret för verksamheten.

Skolsköterska
Anna Sjölund
Telefon: 086043835
Nordmarksvägen 40
12372 Farsta

Kontakt:
Ni når skolsköterskan via telefon eller meddelande på SchoolSoft. 
Skolsköterskan finns på skolan på måndagar och varannan tisdag.
 

kurator

Alexandra Nordström
Nordmarksvägen 40
123 72 Farsta
E-post: alexandra.nordstrom@farstastrandskolan.se

Kontakt:
Ni når Alexandra via meddelande på SchoolSoft alternativt e-post.
Alexandra finns på skolan på måndagar och onsdagar.

Elevhälsoteam

Rektor
Andreas Jälmestål
Specialpedagog
Eliza Reinholdz
Arbetslagledare
Magdalena Strong
Skolkurator
Alexandra Nordström
Skolsköterska
Anna Sjölund

Vid behov kontaktas även skolläkare Katarina samt psykolog Siv.