MA Vätterosen – byskolan mitt i staden

Vi på MA Vätterosen AB erbjuder förskola, skola och fritidshem från förskoleklass till årskurs 3. Hos oss får ni en lugn och trygg miljö med fantastiska lärmiljöer samt en oerhört engagerad personal!

Vi vill vara det självklara förstahandsvalet för alla familjer i närområdet med barn mellan 1–10 år. Alla barn på vår förskola har en förtur till skolan och vi erbjuder givetvis även syskonförtur. Vi strävar alltid efter att skapa de bästa förutsättningarna för trygghet och lärande. Små klasser på skolan och god personaltäthet är för oss en självklar grundförutsättning för en lyckad verksamhet.

Förskolebarn sitter tillsammans med sin förskolepedagog och bläddrar i en kunskapsbok

På Förskolan Vätterosen arbetar vi med ett projekterande arbetssätt. Under höstterminens första veckor observerar pedagogerna noga barnens nyfikenhet för att utforma ett årslångt projekt baserat på deras intressen. Projektet integrerar exemempelvis språk, naturvetenskap, rörelse, matematik och estetik, och undervisas i olika sammanhang.

Unga skolbarn samarbetar tillsammans på en av skolans gemenskapsfrämjande aktiviteter

Vi har flera dagar varje läsår där vi hittar på olika aktiviteter med eleverna i skolan, där ett syfte alltid är att öka gemenskapen och tryggheten i verksamheten. Givetvis finns det även fler syften med olika dagar, men vi vet att barn/elever och personal mår bra av att känna gemenskap, trygghet och även glädjeunder sina skoldagar/arbetsdagar.

Elevhälsoteamet på Farsta Strandskolan arbetar med att främja elevernas hälsa, välbefinnande och lärande. Vi gör detta med ett proaktivt arbetssätt som bidrar till att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential.

Ansök till MA Vätterosen

Vi erbjuder förskola och grundskola upp till tredje klass. Kunskaps-utveckling och språkutveckling är en mycket viktig del i vår verksamhet och vårt fokus att främja barnens sociala kompetens.

Är du intresserad av att ta del vår härliga gemenskap? Välkommen att ansöka till vår förskola eller skola idag!

Följ oss gärna på Instagram!

Glad midsommar! 🍓🇸🇪

Vi önskar er alla en underbar helg med skönsång och dans från våra härliga barn och pedagoger  på MA Vätterosen! 

#mavätterosen #förskolanmavätterosen #barnsutvecklingochlärande #tillåtandelärmiljöer #detkompetentabarnet  #förskola #preeschool #barnehage #kindergarten #förskollärare #barnskötare #fritids #sommarfritids #midsommar #midsommar2024 #traditioner #långdans #ringdans