Våra avdelningar

Förskolan är uppdelad på fyra 1-4 årsavdelningar, Nyponrosen, Solrosen och Näckrosen som ligger på övervåningen i vita huset samt Maskrosen som ligger på bottenvåningen i röda huset och en 5 årsavdelning, Humlan som är på övervåningen i röda huset. Samarbete mellan våra avdelningar sker dagligen och barnen möter varandra i både spontana och organiserade aktiviteter.

Ingen annan faktor är så viktig för förskolans kvalitet som en kompetent och engagerad pedagog. Personalen på förskolan är barnens viktigaste resurs. Förskolan Vätterosen strävar efter att endast tillsvidareanställa behörig personal och att kontinueligt fortbilda personalen för att höja förskolans kvalitet.

I arbetslagen på de olika avdelningarna arbetar legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare tillsammans, där arbetslagen arbetar och planerar undervisningen utifrån de riktlinjer/mål som finns i Lpfö 18 och Stockholms stads förskoleprogram.

Lärmiljöer

Förskola har ett tydligt uppdrag och syfte – att låta barn mötas i grupp. Våra lärmiljöer är en viktig del i detta uppdrag. Våra olika miljöer ska främja nyfikenhet och lust till lärande och lek. Vi anpassar, utmanar och utvecklar vår lärmiljö löpande under terminens gång. Dels för att utveckla den i takt med vart projekten leder oss men även för att stimulera, motivera och ge utrymme för barnens olika lekar och intressen. För oss är det viktigt att våra lärmiljöer – allt till hur vi presenterar en uppgift vid ett bord, hur en lässtund iscensätts eller hur ett rum inreds är inspirerande, stimulerande och vidareutvecklar barnen i deras upptäckande. Vi vill med hjälp av våra miljöer uppmuntra och utmana barnen till nya tankar och idéer.

Kontakta förskolan

Är du intresserad av att besöka oss, eller har frågor om Vätterosens Förskola? Välkommen att kontakta rektor Anna.

Tre förskolebarn jobbar tillsammans med sin pedagog kring ett projekterande arbete om fjärilen