Introduktion till förskolan

Genom en föräldraaktiv introduktion till förkolan lägger vi tillsammans grunden för både barnets trygghet på förskolan och för ett ömsesidigt förtroende, samt ett gott samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger. Den föräldraaktiva introduktionen bygger på att barn, vårdnadshavare och pedagoger tillsammans utvecklar en tillitsfull relation.

När ditt barn kommer ny till förskolan är det du som vårdnadshavare som känner ditt barn bäst. Det betyder att det är du som exempelvis tröstar och byter blöja på ditt barn i början tills pedagogen och barnet har byggt upp tillit och förtroende mellan varandra.

Under introduktionens första dag pratar vi mycket om förskolans roll. Att vi har ett tydligt uppdrag med en läroplan som ligger till grund för det vi gör. Vi pratar också om anmälnigsplikten, hur vi möter barn i behov av särskilt stöd, hur vi ser på barnets individuella lärande samt lärande i grupp. Det är även viktigt att familjen få ta del av förskolans rutiner så att du som vårdnadshavare vet vad du kan förvänta dig. Vi jobbar även utifrån anknytningsteori – vi på förskolan är professionella, lugna trygga vuxna som möter barnet, vi är inte ställföreträdande vårdnadshavare.

Föräldraaktiv och individanpassad introduktion

Hos oss på Vätterosen är vårdnadshavaren är med under hela dag 1-3. Fjärde dagen lämnar vårdnadshavaren barnet till pedagogen och säger hejdå. Vi pedagoger säger till när det är dags att vinka och gå.

Under de första två veckorna är det viktigt att ni är tillgängliga och finns i närheten då introduktionen är individanpassad. Detta innebär också att alla barn som börjar på Vätterosen har olika erfarenheter. En del av er har gått på förskolan tidigare och andra möter oss för första gången. Schemat är en grund och ändringar kan ske i samverkan med er vårdnadshavare utifrån barnets bästa.

Förskolebarn som leker på förskolans skolgård

Exempel på schema för introduktionen

Exempel på schema för introduktionen kan se ut på följande sätt. Schemat är en grund och ändringar kan ske i samverkan med er vårdnadshavare utifrån barnets bästa.

 • Dag 1 – 9.15- 10.45
  Vi bekantar oss med varandra. (Information/frågor om introduktionen)
 • Dag 2-3 – 9.15- 11.45
  Aktiviteter, vi lär känna varandra, lunch.

 • Dag 4 – 9.15- 13.30
  Aktivitet, lunch och vila

 • Dag 5-10 – 9.15- 14.30
  Vistelsetiden bestäms i samråd mellan pedagog och vårdnadshavare. Du som vårdnadshavare behöver vara tillgänglig under de här dagarna för att vid behov vara tillbaka på förskolan som stöd till ditt barn.

Trygghet i fokus i vår introduktionssprocess

För att skapa trygga relationer mellan familjen och oss på förskolan utgår vi från följande:

Tydlighet

Under introduktionen är det du som förälder som tar hand om ditt barn. Byter blöjor, klär på och av, hjälper till vid matsituationer och så vidare.

Frivillighet

Pedagogerna finns i er närhet och tar kontakt med barnet när tillfälle ges. Vi tar aldrig barnet från föräldern.

Trgghet

Var tillsammans med oss så mycket som möjligt under introduktionen så att du och ditt barn accepterar och känner er trygga med oss. Barnet behöver inte tränas på att lämnas utan på att vara tillsammans med oss.

Öppenhet

Fråga! Ställ alla frågor du kan komma på, berätta för oss hur ditt barn agerar och reagerar i olika situationer. Ju mer vi vet om barnet, ju färre frågetecken du har kring förskolan desto bättre blir det.