Elevhälsan

Elevhälsoteamet är en central del av skolans organisation och spelar en viktig roll för elevernas välbefinnande och utveckling. På Farsta Strandskolan har vi ett elevhälsoteam, EHT, bestående av skolsköterska, kurator, specialpedagog, biträdande rektor och rektor. Vid behov kontaktas även skolläkare och skolpsykolog. Teamets huvudsakliga uppdrag är att främja en hälsosam och trygg miljö för eleverna samt att stödja deras fysiska, psykiska och sociala utveckling.

Skolhälsovård och skolsköterska

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när ditt barn börjar i förskoleklass. Detta inkluderar att följa elevernas hälsoutveckling med hälsokontroller, vaccinationer samt att erbjuda rådgivning och stöd vid olika hälsorelaterade frågor. Skolsköterskan är en viktig länk mellan skola, vårdnadshavare och annan vård, ex BUP.

Skolsköterska och
skolläkare kommer från Skolpool Sverige AB som även har vårdgivaransvaret för Farsta Strandskolan.

Kurator

Vår kurator erbjuder samtal, med godkännande av vårdnadshavare, med elever för att hjälpa dem hitta strategier att hantera känslor och stöttning i olika situationer som behöver hanteras under en skoldag. Om eleven är i behov av regelbundna samtal kan EHT hjälpa elev och vårdnadshavare vidare med denna kontakt. Dessutom arbetar kuratorn med de olika mentorerna för att främja psykisk hälsa och hantera olika utmaningar som eleverna kan möta.

Farsta Strandskolans kurator arbetar varje dag under läsåret.

Specialpedagog

En annan viktig uppgift för elevhälsoteamet är att identifiera och stödja elever med inlärningssvårigheter eller andra behov som kan påverka deras skolprestationer. Vår specialpedagog arbetar nära mentorerna för att utforma individanpassade lärandestrategier och anpassningar för elever med olika behov. Specialpedagogen erbjuder även stöd och handledning till lärarna för att säkerställa att undervisningen blir så inkluderande som möjligt.

Farsta Strandskolans specialpedagog arbetar varje dag under läsåret.

Ung skolpojke ritar med kritor på skolgårdens asfalt

Elevhälsoteamet på Farsta Strandskolan arbetar alltså med att främja elevernas hälsa, välbefinnande och lärande. Vi gör detta med ett proaktivt arbetssätt som bidrar till att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential.