Förskolan Vätterosen

Varmt välkomna till förskolan Vätterosen! Vi är en liten enhet med kompetenta, engagerade och närvarande pedagoger med egen rektor på plats.

Förskolan Vätterosen ligger cirka fem minuters promenadväg från Farsta Strands tunnelbane- och pendeltågstation. Lokalerna för förskolan är vackert belägna i ett grönområde på en sluttning mot sjön Magelungen. Förskolans avdelningar är fördelade på två hus som ligger i nära anslutning till varandra. Tre avdelningar finns på övervånigen i det stora vita huset på Nordmarksvägen 6A och två avdelningar i den röda villan ovanför på Normarksvägen 6B. Läs mer om våra avdelningar här.

Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från gällande skollag, den obligatoriska läroplanen Lpfö 18, barnkonventionen och förskoleplanen för Stockholms stad. Med ett positivt förhållningssätt och stimulerande verksamhet främjar vi barnens sociala kompetens. Vi handleder barnen för att de ska bli självständiga och kunskapssökande individer.

Introduktion till förskolan

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande präglar arbetet på Vätterosen. En viktig del i detta är den individuella introduktionen av förskolan, som också är föräldraaktiv.

Fasaden av Förskolan Vätterosens skolbyggnad i lummiga Farsta Strand

Språklig trygghet i undervisningen

Förskolan arbetar med inspiration från Nya Zeeland där en kreativ arbetsmiljö, ett utforskande arbetssätt, ett positivt förhållningssätt och en hög tilltro till barnens olika förmågor är vägledande i arbetet. Vi ser barnen som huvudpersoner i sina liv och förskolans pedagoger har den stora förmånen att vara barnens reskamrater under deras kunskapsresa på förskolan.

Barnen på förskolan Vätterosen möter pedagoger som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen. Vätterosens förskola är en plats där barnens rättigheter gör sig gällande, där vi tillsammans lär, utforskar, leker och förundras.

Vårt språkliga arbetssätt

Att utveckla barnens språkliga förmågor är en mycket viktig del i vår verksamhet, eftersom välutvecklat språk är grunden för allt lärande och för att kunna vara delaktig i sociala sammanhang och i samhället. Vi strävar efter att göra alla barn språkligt trygga och kompetenta. Vi använder oss av många tillvägagångssätt och metoder för att barnen ska erövra språket så tidigt som möjligt, detta med hjälp av bilder, dikter, drama, rim, ramsor, musik, skönlitteratur och kommunikationstecken (takk).

Förskolans öppettider

Vätterosen öppnar 06.30. Vi öppnar på en avdelning och är då tillsammans. Klockan 7.00 börjar en ordinarie pedagog på respektive avdelning. Förskolan stänger 18.00. Vid behov har vi öppet till 18.30.

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 6.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårafton.

Avvikande öppettider

Första onsdagen varje månad stänger fritids och förskola kl. 15.45 för APT.

Företaget MA Vätterosen AB stänger sin verksamhet de två sista veckorna i juli varje år. Vid behov av omsorg dessa veckor kontakta rektor.

Kvalitetsindikator

Jag är nöjd med mitt barns förskola

97%

Jag upplever att mitt barn känner sig trygg på förskolan

98%

Jag upplever att mitt barn utvecklas och lär i förskolan

97%

Avgift

Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går i förskolan eller får pedagogisk omsorg. Vätterosen tar inte ut några avgifter utöver maxtaxa, läs mer på Stockholms stads hemsida.

Vid förändrar inkomst har vårdnadshavaren skyldighet att lämna in en ny inkomstuppgift.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är en månad. Du säger upp platsen via Min barnsomsorg på Stockholm Stads hemsida. Det är ytterst viktigt att du meddelar rektor eller barnets pedagoger vid uppsägning av platsen. Vid två obetalda föräldraavgifter har huvudmannen rätt att säga upp platsen

Är du intresserad av en förskoleplats hos oss på Vätterosen? För att ställa ditt barn i kö hos oss anmäler du dig via Stockholm stads hemsida.

Förskolan Vätterosen är uppdelad i fyra 1-4årsavdelningar – Nyponrosen, Solrosen, Näckrosen och Maskrosen samt en 5årsavdelning, Humlan.

Genom närhet och samarbete mellan förskola och skola möjliggör vi en smidig övergångsfas från förskola till förskoleklass, vilket främjar en fortsatt positiv utveckling för våra barn och elever.

Förskolan Vätterosen finns på Instagram

Glad midsommar! 🍓🇸🇪

Vi önskar er alla en underbar helg med skönsång och dans från våra härliga barn och pedagoger  på MA Vätterosen! 

#mavätterosen #förskolanmavätterosen #barnsutvecklingochlärande #tillåtandelärmiljöer #detkompetentabarnet  #förskola #preeschool #barnehage #kindergarten #förskollärare #barnskötare #fritids #sommarfritids #midsommar #midsommar2024 #traditioner #långdans #ringdans