Om MA Vätterosen och Farsta Strandskolan

MA Vätterosen AB startades 1994 som en fristående förskola. Efter pådrivning av vårdnadshavare som inte ville att deras barn skulle sluta inom verksamheten startade hösten 1998 även Farsta Strandskolan, som erbjuder förskoleklass, grundskola och fritidshem upp till årskurs 3.

Vår förskola, skola och fritidshem ligger nära Farsta strands tunnelbanestation och pendeltåg. Lokalerna är vackert belägna i ett grönområde på en sluttning mot sjön Magelungen. Vi har nära till naturen, som vi ser som en självklar del i våra olika undervisningssituationer.

På MA Vätterosen AB möter alla våra barn och elever pedagoger som ser varje barns möjligheter. Pedagogerna har en hög tilltro till barnets och elevens förmågor, som vill utveckla, undervisa och vara en reskamrat på deras väg mot kunskap.

En del av Atvexa

Sedan oktober 2017 är MA Vätterosen AB en del av Atvexa AB, vilket gör att vi numera ingår i en större koncern. Tryck här för att läsa mer om Atvexa.

Två skolbarn sitter tillsammans på en bänk på skolgården. I bakgrunden syns två yngre barn leka i sandlådan.

Vår vision

Vätterosen ska vara familjens naturliga och självklara förstahandsval för barn mellan 1-10år.

Vi strävar mot vår vision genom att:

 • Alltid ha ett professionellt bemötande och ett positivt förhållningssätt mot barn och vårdnadshavare

 • Ha engagerade och närvarande pedagoger som alltid har barnet i fokus

 • Undervisningen och dess miljö är både inspirerande och kreativ

 • Göra barnen språkligt trygga och utveckla deras olika förmågor

Allt detta skapar ett tryggt och trivsamt klimat i verksamheten som gör det möjligt att fokusera på barnens kunskapsutveckling.

Unga skolbarn samarbetar tillsammans på en av skolans gemenskapsfrämjande aktiviteter

Vår affärsidé

 • Kreativt lärande för barn mellan 1 och 10 år.
 • En liten enhet som genom korta beslutsvägar skapar en nära relation till kunden.
 • En god arbetsmiljö för barn och vuxna, där miljön stimulerar leken och främjar inlärning.

Företagets mål

 • Social och emotionell medvetenhet.
 • Språklig kompetens.
 • Inspirerande arbetsmiljö.
 • Gemensamt ansvar för individuellt lärande.

Öppettider

Enligt Stockholms stads riktlinjer ska en förskola erbjuda öppettider i förhållande till föräldrars behov inom ramtiden 6.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårafton.

Avvikande öppettider

Pedagogiska möten

En viktig förutsättning för kvalitesutveckling är personalens möjlighet till gemensam kompetensutveckling, planering, uppföljning och utvärdering. Det behöver finnas former, tid och struktur för att diskutera och reflektera den dagliga praktiken. För att möjliggöra detta stänger Företaget MA Vätterosen sin verksamhet kl.15.45 den första onsdagen i varje månad. Vid behov av omsorg kontakta rektor.

Sommarstängt

Företaget MA Vätterosen AB stänger sin verksamhet de två sista veckorna i juli varje år. Vid behov av omsorg dessa veckor kontakta rektor.