Språkutvecklande arbetssätt

På förskolan arbetar vi mycket med att stödja barnens språkutveckling eftersom välutvecklat språk är grunden för allt lärande och för att kunna vara delaktig i sociala sammanhang och i samhället. Utöver att vi varje dag försöker skapa meningsfulla sammanhang där barnen har möjlighet att samtala, har vi under september till och med maj varje månad ett specifikt språkligt fenomen som vi arbetar lite extra mycket med. Vi kallar det för månadens språkliga grej och det kan till exempel handla om ordförråd, (mång)språklig medvetenhet, symbolförståelse och skriftspråk, eller berättande.

I vår dagliga verksamhet utgår vi ifrån att barn är språkligt kompetenta och att de använder sig av hela sin språkliga repertoarljud, gester, ansiktsuttryck, kroppsspråk, estetiska uttrycksformer (bild och form, musik, drama) och flera olika talspråk–för att uttrycka sig och för att kommunicera med andra.

Förskolebarn sitter tillsammans med sin förskolepedagog och bläddrar i en kunskapsbok
Förskolebarn som under pedagogiskt moment i förskolan lär sig para ihop föremål med rätt ord

På Vätterosen har vi förmånen att ha många olika språk representerade och vi ser flerspråkighet som en tillgång och resurs för lärande för alla barn, även de enspråkiga. Vi har ett medvetet arbetssätt som genomsyrar vår undervisning där vi till exempel använder ord och fraser på flera olika språk, eller låter barnen lyssna på sagor, ramsor och dikter på olika språk. För att kunna lyfta in barns flerspråkliga erfarenheter och bygga vidare på dem, har vi ett nära samarbete med barnens vårdnadshavare/familjer.