Klagomålshantering

Enligt lag skall varje huvudman ha en nedskriven rutin kring klagomålshantering. På MA Vätterosen strävar vi efter att alla ska göra personliga ställningstaganden samt att man ska framföra sina åsikter med väl underbyggda resonemang. Vidare förespråkar vi att man vänder sig till aktuell person i första hand – detta för att kunna få svar på eventuella frågor, men också för att få sina åsikter, synpunkter eller feedback beaktad av rätt person/instans. Kontaktuppgifter till samtlig personal återfinns i SchoolSoft.

I övrigt hanteras klagomål enligt följande:

 1. En muntlig kontakt gällande ett klagomål, hänvisas alltid till att skriftligen skicka ärendet till rektor, med rubriken klagomål, alternativt att fylla i formuläret på vår sida för klagomålshantering (se nedan). Detta gäller givet att ärendet skall betraktas som ett klagomål och inte enbart information.
 2. Det skriftliga klagomålet tas emot av rektor.
 3. Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om de förhållanden som klagomålet avser samt att nödvändiga åtgärder vidtas.
 4. Vid behov samråder rektor med berörd personal/arbetslag.
 5. Rektor ansvarar för återkopplingen till de klagande.
 6. Rektor ansvarar för att klagomålet, en eventuell utredning och åtgärder dokumenteras och sparas.
 7. Prioritetsordning för kontakt kring klagomål är alltid:
  – Aktuell personal
  – Lärare/förskollärare för aktuell årskurs/avdelning
  – Bitr.rektor (skola)
  – Rektor
  – Styrelseordförande (Atvexa)
 8. Om man inte är nöjd med huvudmannens hantering av ett klagomål vänder man sig till Skolinspektionen.

Anonyma klagomål

Annnyma klagomål behandlas på samma sätt som klagomål från namngiven person, med undantaget att vi inte kan återkoppla till anmälare.

Formulär för klagomål

Det går även bra att lämna ditt klagomål direkt här på vår hemsida. Fyll i fälten nedan för att skicka ärendet till oss.

Om du vill kunna bli kontaktad behöver du uppge din e-postadress. Annars går det bra att vara anonym.

Kontakt