Schoolsoft

Vi använder oss av SchoolSoft som plattform för förmedling av information samt för kommunikation med vårdnadshavare. Detta gäller både på förskolan, skolan och fritidshemmet.

På SchoolSoft ska ni vårdnadshavare anmäla eventuell frånvaro, vistelsetider och ansöka om ledighet. Där får ni även ta del av bland annat verksamhetsloggar, aktuell information, kalendarium, schema, och matsedel.

Du som vårdnadshavare har ansvar för att ta del av den information som verksamheten delger samt att uppdatera dina kontaktuppgifter vid behov.