Tillgänglighet

MA Vätterosen AB som står bakom och administrerar den här webbplatsen vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskrivs hur mavatterosen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera eventuella brister så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats och digitala tjänster. Därför strävar vi efter att webbplatsen i hög grad ska vara förenlig med nivå AA i standarden ”Web content accessibility guidelines” version 2.1.

Vi är medvetna om att webbplatsen inte är tillgänglig fullt ut och arbetar löpande med att åtgärda redaktionella tillgänglighetsproblem. Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

  • Dokument, såsom PDF och Google Dokument, är inte tillgänglighetsanpassade.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Digital service från tredje part som varken har finansierats eller tagits fram av den berörda offentliga aktören eller står under dess kontroll: Karta från OpenStreetMap under sidan för Kontakt

Vad du kan göra om du inte kan ta del av webbplatsens innehåll

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontaktar du oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du behöver ta del av innehåll på mavatterosen.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela VD Andreas Jälmestål eller vice VD Anna Jälmestål via telefon eller epost.

Andreas Jälmestål, VD
Telefon:
076-116 19 75
E-post: andreas@farstastrandskolan.se

Anna Peterson Jälmestål, vice VD
Telefon:
076-139 34 64
E-post: anna@fskvatterosen.se

Här kan du läsa mer om tillgänglighet till digital offentlig service.
(länk till Myndigheten för Digital Förvaltning)

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).
(länk till Myndigheten för Digital Förvaltning)

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning med hjälp av checklistor och verktyg som finns på hos Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Den senaste bedömningen gjordes 2024-06-12.

Ytterligare information om tillgänglighet

Här kan du läsa mer om digital tillgänglighet och vilka krav som finns på offentliga aktörers webbplatser.
(länk till Myndigheten för Digital Förvaltning)