Fritidshem Rosen

Välkommen till Farsta Strandskolans fritidshem! Vi på Farsta Strandskolans fritidshem är stolta över att erbjuda en trygg och stimulerande miljö för eleverna på fritidshemmet. Vårt fritidshem är en del av Farsta Strandskolan och vi delar skolans värderingar och mål för att skapa en enhetlig och sammanhängande lärmiljö för våra elever.

Vårt uppdrag är att erbjuda en meningsfull fritid full av utveckling och lärande för eleverna. På fritidshemmet får eleverna möjlighet att delta i olika aktiviteter som främjar deras kreativitet, sociala kompetens och personliga utveckling. Vi strävar efter att skapa en inkluderande miljö som får varje barn känner sig sedd, hörd och respekterad.

På Farsta Strandskolans fritidshem erbjuder vi en variationsrik verksamhet som inkluderar allt från skapande och lek till fysiska aktiviteter och utflykter. Vi tror på vikten av att eleverna får möjlighet att utforska olika intressen och utveckla nya färdigheter på ett roligt och engagerande sätt.

Vår personal består av engagerade och kompetenta pedagoger som arbetar för att skapa en trygg och positiv atmosfär där eleverna känner sig välkomna och uppmuntrade att vara sig själva. Vi värnar om en nära kommunikation med både eleverna och deras vårdnadshavare för att säkerställa att varje barn får den bästa möjliga upplevelsen hos oss.

Kontakta oss gärna om ni har några frågor eller om ni vill veta mer om vår verksamhet.

MA Vätterosens stora skolgård som bjuder in till olika typer av lek
Unga skolflickor leker hoppa hage på skolgården

Rutiner på fritidshemmet

Vi öppnar varje dag klockan 06.30 och fram till 7.00 lämnas barnen på vår förskola i samma hus.

Klockan 7.00 börjar första fritidspersonalen och morgonfritids startar.

Vi serverar frukost på fritidshemmet mellan kl. 7.00 – 7.30. Om man vill äta frukost på fritidshemmet behöver eleven vara på plats senast kl. 07.20.

Morgonfritids är alltid i våra lokaler på Nordmarksvägen 6A, även kallat vita huset.

Efter skolans slut börjar fritidshemmets eftermiddagsverksamhet. Vi serverar mellanmål från ca kl. 14.00. Planerade aktiviteter pågår sedan fram till cirka kl. 16.15 i olika lokaler/på olika platser. Från senast kl. 16.15 är alla elever på fritidshemmet återigen på Nordmarksvägen 6A, vita huset. Vid 17-tiden erbjuder vi de elever som är kvar en frukt. Vi stänger fritidshemmet kl. 18.00.

Vanliga frågor och svar om fritidshemmet

Får alla på Farsta Strandskolan gå på fritidshemmet?2024-05-22T16:10:35+02:00

Ja. När en elev blir inskriven på Farsta Strandskolan, blir hen samtidigt inskriven på vårt fritidshem. Om fritidshem inte skulle vara aktuellt, får vårdnadshavare avsluta platsen genom att meddela rektor.

Vad kostar det att gå på Farsta Strandskolans fritidshem?2024-05-22T16:11:06+02:00

Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går på fritidshemmet. Vätterosen/Farsta Strandskolan tar inte ut några avgifter utöver maxtaxa, läs mer på Stockholms stads hemsida.

Vid förändrad inkomst har vårdnadshavaren skyldighet att lämna in en ny inkomstuppgift.

Är Farsta Strandskolans fritidshem öppet alla helgfria vardagar?2024-05-22T16:11:26+02:00

Nej, fritidshemmet har stängt för en studiedag i februari i anslutning till sportlovet, två planeringsdagar i augusti i anslutning till skolstart samt vecka 29 & 30 på sommarlovet. Vid behov av omsorg dessa dagar kontaktas rektor senast 2 månader innan.
I övrigt är fritidshemmet öppet alla helgfria vardagar mellan kl.06.30 – 18.00.

Behöver man anmäla sitt barn för att närvara vid lov?2024-05-22T16:12:34+02:00

Ja, inför varje lov skickar vi via SchoolSoft ut en uppmaning till vårdnadshavare om att anmäla vistelsetider alternativt frånvaro för aktuell period. Vi planerar verksamheten med personal, aktiviteter och mat utifrån antal elever och det är därför viktigt för oss att veta hur många som förväntas närvara.

Vårdnadshavare ska även ange vistelsetider för sitt barn under ordinarie skolveckor, och dessa tider använder vi sedan för att skapa ett hållbart schema för fritidshemmets personal.

Hur länge får mitt barn gå kvar på fritidshemmet när hen har slutat årskurs 3?2024-05-22T16:12:53+02:00

Ditt barn får gå kvar på Farsta Strandskolans fritidshem till ungefär en vecka innan skolstart i augusti. Om skolan börjar måndagen den 19 augusti är ditt barns sista dag fredagen den 9 augusti, om ni inte väljer att avsluta platsen på egen hand innan detta.

Till toppen